Υδροπλάνα και υδατοδρόμια στη Ρόδο σε περιπετεια - Γράφει ο δικηγόρος Ιωάννης. Σ. Κουμπιάδης

  Γράφει ο δικηγόρος Ιωάννης. Σ. Κουμπιάδης

ΣΚΕΨΕΙΣ-ΘΕΣΕΙΣ–ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟ  ΥΔΡΟΠΛΑΝΩΝ ΣΤΗ ΡΟΔΟ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΣΕΣ  ΑΙΧΜΗΡΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ, ΟΠΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ.

Αρχίζοντας από τις σημερινές δηλώσεις του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου              Γεωργίου  Χατζημάρκου,   νομίζω ότι αρκεί και  μόνο η απλή  παράθεση  αποσπασματικά των παρακάτω ορθών , κατ΄ εμέ  τοποθετήσεων του, όπως και  όλων  των  υπολοίπων: «…Το υδατοδρόμιο θα το κάνουμε, ό,τι και να γίνει. Δεν μπορώ να σας πω ότι θα γίνει εκεί, στο συγκεκριμένο σημείο, αλλά θα γίνει»,  «...Σύμφωνα με το σκεπτικό της ΥΝΜ, ότι τα υδροπλάνα θα προκαλέσουν βλάβη στα πέριξ του Μανδρακίου μνημεία, θα πρέπει να απαγορευτεί και ο ελλιμενισμός ημεροπλοίων και λοιπών σκαφών στο Μανδράκι!»,           «...Επιπλέον, το υδατοδρόμιο δεν αποτελεί χερσαία εγκατάσταση, υπό την έννοια αυτή, εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου». Δεν θα κάνω κανένα περαιτέρω σχόλιο, διότι «σοφά τα σαφή» και προχωρώ στη διατύπωση των τελευταίων σκέψεων μου επί του εν λόγω θέματος, ως απλός ενεργός πολίτης:                                                  Το υδροπλάνο,  καθ΄ όλο το χρόνο που βρίσκεται σε επαφή με την υδάτινη επιφάνεια, από τη στιγμή της πρώτης επαφής του κατά την προσθαλάσσωση και κατά την αποθαλάσσωση, νομικά και τεχνικά, εκλαμβάνεται ως πλοίο και είναι υπόχρεο στη τήρηση όλων των ναυτικών κανονισμών, όπως φανών ναυσιπλοΐας, κανονισμών αποφυγής σύγκρουσης κ.α. Οταν λοιπόν επιλέγεται και προτείνεται μια θέση -εννοείται- ότι γίνεται από ειδικούς επιστήμονες , γνώστες  της τηρούμενης ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας και της τήρησης  των τεχνικών θεμάτων και κανόνων. Και αυτή είναι η δύσκολη δουλειά.  Όταν όμως γνωμοδοτεί ή αποφασίζει μια κρατική υπηρεσία, ανεξάρτητα αν το απαιτεί γι΄ αυτήν ο νόμος ή όχι,  εύκολα μπορεί να εκφράσει  αρνητική ή απορριπτική θέση, με την  αιτιολογία του τύπου π.χ θα προξενήσει ηχορύπανση ή βλάβη στα πέριξ μνημεία. Και  ο κοινός νους εξανίσταται, όταν ήδη  εδώ και δεκαετίες ελλιμενίζονται δεκάδες Γιώτ (yacht), που διαχειμάζουν και  μάλιστα σε πολλά από αυτά το αναγκαίο προσωπικό διαμένει  εντός , υπό  συνθήκες μονίμως ελλιμενισμένου όλο τον χειμώνα πλοίου, με ό, τι αυτό συνεπάγεται περιβαλλοντικά, ενώ καθημερινά διακινούνται αφικνούμενα και αναχωρούντα δεκάδες Ημερόπλοια, κυρίως κατά τη διάρκεια της μεγάλης τουριστικής περιόδου από 1/4 έως 15/11. Καμιά σοβαρή  μελέτη δεν έγινε  για τις επιπτώσεις, εάν έχουν υπάρξει αυτές από την επί δεκαετίες σοβαρή επιβάρυνση της   θεσμοθετημένης πλέον μαρίνας του Μανδρακίου. Αλλά ούτε υπήρξε νομίζω για την εν λόγω επιβάρυνση , καμιά σοβαρή  αντίδραση  από κρατική  υπηρεσία , προφανώς, για να μην  θίγουν τα κακώς κείμενα και  επειδή  αποδεχόμεθα  και ως κοινωνία  συνήθως παθητικά την όποια έστω πιθανολογούμενη περιβαλλοντική βλάβη, την οποία  όμως    με πολύ μεγάλη ευκολία προβάλλουν οι κρατικές υπηρεσίες όταν κληθούν για να γνωματεύσουν ή να αποφασίσουν, προκειμένου να δαιμονοποιήσουν όχι αυτό που συνέβη , αν τυχόν  συνέβη , αλλά το νέο, δηλαδή εν προκειμένω το «εκ των ων ουκ άνευ» υπό ένταξη υδατοδρόμιο για τα υδροπλάνα, τα οποία επί 30 χρόνια πάνε και έρχονται μόνο στα χαρτιά και στα λόγια ,  κι  ας   ήταν τα υδροπλάνα  τα  πρώτα  που  προσθαλασσώνονταν  πριν ένα σχεδόν αιώνα στο νησί μας .  Αλλά έτσι συνήθως συμβαίνει , όταν για να βολευτούν όσο πιο πολλά γιώτ και ημερόπλοια, αντί να προβλέψουν  την ενδεχόμενη  βλάβη  που τυχόν  θα  προκαλέσουν, δημιούργησαν   το αδιαχώρητο, χωρίς αντίδραση , αποδεχόμενοι παθητικά  την ενδεχόμενη βλάβη , την οποία τώρα με πολύ μεγάλη ευκολία  την φοβούνται και την  επικαλούνται ως βεβαία να επέλθει,  όχι όμως  γι΄ αυτά  που  επέτρεψαν επί  δεκαετίες , χωρίς  να έχουν  προνοήσει , ούτε και να έχουν ελέγξει  την  τυχόν  πρόκληση βλάβης ,  αλλά σήμερα  με μια μάλλον έωλη  αιτιολογία επιχειρούν να   δαιμονοποιήσουν «σώνει και καλά»  αυτό το νέο  που φοβούνται ότι θα επέλθει, με το υπό ένταξη υδατοδρόμιο, αν και  η  προσθαλάσσωση των υδροπλάνων στο ίδιο σημείο  προηγήθηκε όλων πριν από ένα αιώνα. ΜΕ ΑΥΤΉ  ΟΜΩΣ   ΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΊΑ ,ΑΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΟΜΕΝΟΙ  ΕΠΙ ΤΟΣΑ ΕΤΗ ΤΗΝ ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΗ  ΕΊΣΟΔΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΥΡΙΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ   ΤΗΣ  ΜΕΓΑΛΗΣ  ΘΕΡΙΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΖΟΝ ΤΟΣΩΝ ΠΟΛΛΩΝ  ΓΙΏΤ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΠΛΟΊΩΝ,ΜΑΛΛΟΝ ΑΥΤΟΓΚΟΛ  ΜΠΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΩΣ ΑΝΩ  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ   Υπ.Νεωτ.Μνημ.  Δεν μπορεί  όμως  και να αποφασίζεται  άλλη θέση για το υδατοδρόμιο, χωρίς προηγουμένη πρόταση και μελέτη , η οποία (θέση) μπορεί και  να μην είναι κατάλληλη για νομικούς,  πραγματικούς, τεχνικούς ή άλλους  σοβαρούς λόγους. Επισημειώνω ότι σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο(ν. 4663/2020) δεν επιτρέπεται, μεταξύ άλλων, η λειτουργία υδατοδρομίου σε περιοχή η οποία,  σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αποτελεί περιοχή στην οποία οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν συνήθως είναι δυσμενείς και δημιουργούν σημαντικό ύψος κύματος ανώτερο των δύο (2) μέτρων στην περιοχή προσθαλάσσωσης, καθώς επίσης και σε περιοχή , η οποία είναι  κηρυγμένη ως ενάλιος αρχαιολογικός χώρος, εκτός αν άλλως προβλέπει η απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού μετά από γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3028/2002 (Α΄ 151).Να μην μπω όμως  σ΄ άλλα βαθειά νερά , αφού πολύ πιο ειδικοί από μένα θα κρίνουν τελικά . Αλλά δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ….αυτή η κολόνια , κρατάει πολλά χρόνια .Θα πρέπει να προχωρήσει μέχρι την ολοκλήρωση του το χρονίζον εδώ και 30 και πλέον χρόνια θέμα των υδροπλάνων. Αν και,  όπως ξανάγραψα, ο κανόνας μέχρι να προχωρήσει κάτι στη χώρα μας είναι να κλείσουν 30 χρόνια αδράνειας ή εγκατάλειψης ή γραφειοκρατικής χρόνιας ταλαιπωρίας. Το υδατοδρόμιο, επειδή η θάλασσα είναι απέραντη, δεν σημαίνει ότι είναι «ξέμπαρκο» και όπου θέλουμε προσθαλασσώνεται ή αποθαλασσώνεται. Δεν είναι όπως λέμε «βρήκα φως και μπήκα» ή στη περίπτωση μας «βρήκα την απέραντη θάλασσα και όπου θέλω προσθαλασσώνομαι». Οι Ιταλοί , οι οποίοι εδώ και ένα αιώνα πριν χρησιμοποιούσαν για πολλά χρόνια υδροπλάνα , με υδατοδρόμιο στο Μανδράκι ,  είναι  γνωστόν και  σ’ όλες τις οχλούσες δραστηριότητες, , δημόσιες ή ιδιωτικές, ομολογουμένως, αν και κατακτητές, ενεργούσαν με πολλή περίσκεψη και προεργασία επιστημονικά και  με τεχνικές προδιαγραφές και δοκιμές, πρωτίστως όμως με σοφία, η οποία πολλές φορές δεν διαφέρει από την κοινή λογική ενός μέσου συνετού ανθρώπου. Οπου δε εγκατέστησαν οχλούσες δραστηριότητες, αυτές ήταν ορθολογικές και είχαν εξασφαλίσει τον μηδενική ή μηδαμινή όχληση ή βλάβη. Ενώ , όπου μεταγενέστερα αλλάξαμε θέση ή εγκαταστήσαμε    χαρακτηριζόμενες ως  οχλούσες δραστηριότητες, ενεργήσαμε ανορθολογικά , αλλά  μετά   τα βρήκαμε όλα  μπροστά μας και τη πάθαμε έτσι ,  όπως   λέει ο θυμόσοφος λαός μας :           « όποιος κατουρά στη θάλασσα,  το βρίσκεις στο αλάτι » !!!

* Το παρατιθέμενο φωτογραφικό υλικό είναι παρμένο από το αρχείο  ιστορική φωτογραφία : ΠΗΓΗ: Friends of Kastellorizo, 30.1.2020. ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 30.1.2020.

 

 

 

Φωτογραφικό υλικό

Προτάσεις Verena

Μητροπολίτης Κύριλλος στο Verena.gr: Σαν την Ανάσταση στον Ευαγγελισμό της Ρόδου, δεν έχει!...
Μπορεί να κάνει σήμερα τον ανήξερο ο δήμαρχος Ρόδου Αλέξης Κολιάδης όμως στην συνεδρίαση του...
Χθες ομόφωνα το περιφερειακό συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου αποφάσισε και ζητά την μείωση των ελαφιών στη...
Αρχισαν τα...γαλλικά στο νέο δημοτικό συμβούλιο Ρόδου πολύ νωρίτερα απ ότι αναμενόταν!....Σε μια...