Συνεδριάζει το περιφερειακό συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου στη Σύρο

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση
Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που
θα πραγματοποιηθεί στην νήσο Σύρο στις 28 Νοεμβρίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα
11:00 π.μ. σε αίθουσα του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, με θέματα :
ΘΕΜΑ 1ο Επικύρωση πρακτικών της 14ης/19-10-2013 συνεδρίασης του
Περιφερειακού Συμβουλίου
Εισηγήτρια : κα. Μπαφίτη Ανδριάνα – Γεωργία
ΘΕΜΑ 2ο Στρατηγική της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου για την Απασχόληση
Εισηγήτρια : κα. Φτακλάκη Ελευθερία – Παρασκευή
ΘΕΜΑ 3ο Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφερειακής Ενότητας
'ωδεκανήσου.
Εισηγητής : κ. Φώτιος Χατζηδιάκος
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφερειακής Ενότητας
Κυκλάδων
Εισηγητής : κ. Γεώργιος Πουσσαίος
ΘΕΜΑ 4ο Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφερειακής Ενότητας έτους
2014
Εισηγητής : κ. Γεώργιος Πουσσαίος
ΘΕΜΑ 5ο Κτηματολόγιο Ρόδου, Κω – Λέρου
Εισηγήτρια κα. Καφαντάρη Ευθαλία
ΘΕΜΑ 6ο 'ρόμος ΣΠΟΑ – ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ . Σημερινή κατάσταση –
Προοπτική.
Εισηγητής : κ. Περδικάρης Ιωαννής
ΘΕΜΑ 7ο 'ωρεάν παραχώρηση αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου στο 'ήμο Πάρου για την ανέγερση σχολικής στέγης
Εισηγητής : κ. Γεώργιος Πουσσαίος
ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου
Νοτίου Αιγαίου
ΚΟΙΝ : Όπως ο πίνακας αποδεκτών
ΑΔΑ: ΒΛ1Φ7ΛΞ-ΟΩ5
ΘΕΜΑ 8ο Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου και Κ.Θ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ για την
υλοποίηση του έργου με τίτλο «Επισκευή κτιρίου πλησίον
Νοσοκομείου Κ.Υ. Λέρου» με προϋπολογισμό 40.000 €
Εισηγητής : κ. Φώτιος Χατζηδιάκος
ΘΕΜΑ 9ο Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου και 'ήμου Ρόδου για την υλοποίηση του έργου
«Πλακόστρωση Τ.Κ. Μεσαναγρού και ιαμόρφωση περιβάλλοντος
χώρου και μόνωση δώματος Μουσείου» με προϋπολογισμό 46.300 €
Εισηγητής : κ. Φώτιος Χατζηδιάκος
ΘΕΜΑ 10ο Έγκριση σύναψης 'ιαβαθμιδικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου και 'ήμου Ρόδου για την παραχώρηση αρμοδιότητας από το
'ήμο προς την Περιφέρεια με σκοπό την υλοποίηση του έργου με τίτλο
«Υποδομές ανάπτυξης Ευρωπαϊκού προσκοπισμού στη Ρόδο» με
προϋπολογισμό 153.000 €
Εισηγητής : κ. Φώτιος Χατζηδιάκος
ΘΕΜΑ 11ο Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου, Υπ. Πολιτισμού και Τουρισμού και Πανεπιστημίου
Αιγαίου για την υλοποίηση του έργου «Ανάδειξη της Αρχαίας
Ακρόπολης του Αγ. Φωκά και διασύνδεση με την Ακρόπολη της
Κυμισάλας» με προϋπολογισμό 110.000 €
Εισηγητής : κ. Φώτιος Χατζηδιάκος
ΘΕΜΑ 12ο Έγκριση Τροποποίηση Απόφασης 190/2013 του Περιφερειακού
Συμβουλίου που αφορά την Π.Σ. μεταξύ ΠΝΑ και 'ήμου Καλύμνου για
την υλοποίηση του έργου «Προσαρμογή μελέτης επισκευής
υφιστάμενου κρηπιδότοιχου, προσήνεμου μόλου λιμένα Καλύμνου,
λόγω τροποποίησης πλοίου σχεδιασμού» όσον αφορά τα
συμβαλλόμενα μέλη, με την προσθήκη και του Λιμενικού Ταμείου σαν
τρίτο συμβαλλόμενο μέλος.
Εισηγητής : κ. Φώτιος Χατζηδιάκος
ΘΕΜΑ 13ο Λήψη απόφασης για ορισμό τόπου συνεδρίασης του επόμενου
Περιφερειακού Συμβουλίου.
Η ΠΡΟΕΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝΡΙΑΝΑ ΑΙΓ. ΜΠΑΦΙΤΗ
ΑΔΑ: ΒΛ1Φ7ΛΞ-ΟΩ5
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΕΚΤΝ
(με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
Α) 1. κ. Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου
κ. Γιάννη Μαχαιρίδη
2. κ. Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων
κο. Πουσσαίο Γεώργιο
3. κ. Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη ωδεκανήσου
κο. Χατζηδιάκο Φώτιο
Β) 1. κ. Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
2. κα. Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης ιοίκησης Αιγαίου.
3. κ.κ. Βουλευτές Κυκλάδων & ωδεκανήσου
4. ΟΤΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
5. Επιμελητήρια Κυκλάδων και ωδεκανήσου
6. Νομικό Σύμβουλο Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
7. Σύλλογοι Υπαλλήλων
8. Εφημερίδες και Ραδιοτηλεοπτικούς Σταθμούς Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Φωτογραφικό υλικό

Προτάσεις Verena

Η μάχη της αμμουδιάς, το αθέατο Τραμπολίνο της Ρόδου και ένας στραβωμένος Πύργος Ναυαγοσώστη...
Μητροπολίτης Κύριλλος στο Verena.gr: Σαν την Ανάσταση στον Ευαγγελισμό της Ρόδου, δεν έχει!...
Μπορεί να κάνει σήμερα τον ανήξερο ο δήμαρχος Ρόδου Αλέξης Κολιάδης όμως στην συνεδρίαση του...
Αρχισαν τα...γαλλικά στο νέο δημοτικό συμβούλιο Ρόδου πολύ νωρίτερα απ ότι αναμενόταν!....Σε μια...