Συνεδριάζει ...εις διπλούν το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη : 23-8-2013
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Π. : 84538/7228
ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΝ ΟΡΓΑΝΝ
Ταχ./νση :Ερμούπολη ΠΡΟΣ :
Ταχ.Κώδ. :84100
Τηλ. :22813-61512
22813-61513
Πληρ. :Καραπιπέρη Μαρία
Καβαλάρη Άννα
Fax. : 22810-82636
E-mail : ddtso@1730.syzefxis.gov.gr
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση
Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα
πραγματοποιηθεί στην Ρόδο στις 29 Αυγούστου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στην
πόλη της Ρόδου και σε αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου η οποία στεγάζεται στο
Περιφερειακό Μέγαρο (πρώην Νομαρχία ωδεκανήσου), με θέματα :
ΘΕΜΑ 1ο Επικύρωση πρακτικών της 10ης/18-7-2013 συνεδρίασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου.
Εισηγήτρια : κα. Μπαφίτη Ανδριάνα – Γεωργία
ΘΕΜΑ 2ο Απολογισμός Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου οικονομικού έτους 2012
Εισηγητής : κ. Γεώργιος Μακρυωνίτης
ΘΕΜΑ 3ο Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του
έργου : «Κατασκευή και Λειτουργία του Νέου Θερμοηλεκτρικού Σταθμού
στην περιοχή Κατταβιάς Νότιας Ρόδου του *ήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου,
Νομού *ωδεκανήσου».
Εισηγητής : κ. Α. Χατζηιωάννου
ΘΕΜΑ 4ο Το ενεργειακό ζήτημα στο Νότιο Αιγαίο.
Εισηγητής : κ. Χ. Κόκκινος
ΘΕΜΑ 5ο Στρατηγική της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου για την Απασχόληση
Εισηγήτρια : κα. Φτακλάκη Ελευθερία – Παρασκευή
ΘΕΜΑ 6ο Παραχώρηση Μηχανημάτων Έργου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προς
*ήμους του Νομού Κυκλάδων
Εισηγητής : κ. Γ. Πουσσαίος.
ΘΕΜΑ 7ο Τροποποίηση Κανονισμού λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Ρόδου.
Εισηγητές : κ. Φ. Χατζηδιάκο - κα. Μουτάφη έσποινα
ΘΕΜΑ 8ο Εκποίηση πλωτού Πολυϊατρείου «*ΕΛΦΙΝΙ ΤΗΣ Ζ3ΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΛΠΙ*ΑΣ»
Εισηγητές : κ. Φ. Χατζηδιάκο - κα. Μουτάφη έσποινα
ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου
Νοτίου Αιγαίου
ΚΟΙΝ : Όπως ο πίνακας αποδεκτών
ΑΔΑ: ΒΛΩ27ΛΞ-Φ3Α
ΘΕΜΑ 9ο Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και
*ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου για την υλοποίηση του έργου : Μελέτη
«Έργα εξασφάλισης και αναβάθμισης κεντρικών προβλητών λιμένων
Καταπόλων και Αιγιάλης Αμοργού»
Εισηγητής : κ. Γ. Πουσσαίος
ΘΕΜΑ 10ο Προετοιμασία από την Περιφέρεια Ν Αιγαίου της Στρατηγικής της για την
Ψηφιακή Υγεία / τηλε-ιατρική για την περίοδο 2013 -2020.
Εισηγητής : κ. Χρυσόγελος Νικόλαος
ΘΕΜΑ 11ο Έγκριση οικονομικού απολογισμού 2012 και προϋπολογισμού 2013 του ΚΕΚ
Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Α.Ε. Νομού *ωδεκανήσου.
Εισηγήτρια: κα. Ευαγ. Παπατσή.
ΘΕΜΑ 12ο Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου, ΚΕΚ Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΑΕ. και Περιφερειακής Ένωσης *ήμων
του έργου με τίτλο «ΣΧΕΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΓΙΑ
ΑΝΕΡΓΟΥΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ»
ως προς τον προϋπολογισμό και τη χρονική διάρκεια της.
Εισηγητές : Φ. Χατζηδιάκος - κα. Ευαγ. Παπατσή.
ΘΕΜΑ 13ο Κτηματολόγιο Ρόδου, Κω – Λέρου
Εισηγήτρια : κα. Καφαντάρη Ευθαλία
Η ΠΡΟΕΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝΡΙΑΝΑ ΑΙΓ. ΜΠΑΦΙΤΗ
ΑΔΑ: ΒΛΩ27ΛΞ-Φ3Α

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη : 23-8-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Π. : 84542/7229 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΝ ΟΡΓΑΝΝ Ταχ./νση :Ερμούπολη ΠΡΟΣ : Ταχ.Κώδ. :84100 Τηλ. :22813-61512 22813-61513 Πληρ. :Καραπιπέρη Μαρία Καβαλάρη Άννα Fax. : 22810-82636 E-mail : ddtso@1730.syzefxis.gov.gr ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί στην Ρόδο στις 31 Αυγούστου 2013 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ. στην πόλη της Ρόδου και σε αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου η οποία στεγάζεται στο Περιφερειακό Μέγαρο (πρώην Νομαρχία Δωδεκανήσου), με θέματα : ΘΕΜΑ 1ο Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δωδεκανήσου Εισηγητής : κ. Φ. Χατζηδιάκος Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Κυκλάδων Εισηγητής : κ. Γ. Πουσσαίος ΘΕΜΑ 2ο Τροποποίηση Οργανισμού Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Εισηγητές: Φ. Χατζηδιάκος - Γ. Πουσσαίος. ΘΕΜΑ 3ο Γνωμοδότηση επί της επικαιροποιημένης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης %ημόσιου Ακινήτου για το ακίνητο Αφάντου Ρόδου. Εισηγητής : κ. Α. Χατζηιωάννου ΘΕΜΑ 4ο Αποδοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την υλοποίηση του έργου «Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, %ιαπεριφερειακό και %ιασυνοριακό Επίπεδο με ακρωνύμιο «ΕΝΕΡΓΕΙΝ» ως Επικεφαλής Εταίρος» Εισηγήτρια : Φτακλάκη Ελευθερία – Παρασκευή ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ΚΕΚ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΑΕ. και Περιφερειακής Ένωσης %ήμων, για την υλοποίηση του έργου «Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων, εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων στο νομό ωδεκανήσου προϋπολογισμού 400.000,00 ευρώ» Εισηγητής : κ. Φ. Χατζηδιάκος – κα. Παπατσή Ευαγγελία ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου ΚΟΙΝ : Όπως ο πίνακας αποδεκτών ΑΔΑ: ΒΛΩ27ΛΞ-7Σ0 ΘΕΜΑ 6ο Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και %ήμου Ροδίων για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Άρση επικινδυνότητας κατολισθήσεων ήμου Ρόδου στην περιοχή Κάτω Πέτρες» με προϋπολογισμό 250.000 €. Εισηγητή : κ. Φ. Χατζηδιάκος. ΘΕΜΑ 7ο Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Υπουργείου Πολιτισμού και Αστυνομικής %ιεύθυνσης %ωδεκανήσου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Επισκευή – Συντήρηση κτιρίου Αστυνομίας στη Ρόδο». Εισηγητής : κ. Φ. Χατζηδιάκος. ΘΕΜΑ 8ο Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΠΝΑΙ και %ήμου Ρόδου για την υλοποίηση του έργου "Αναβάθμιση οδού Ρόδου - Καλλιθέας - Φαληράκι" ως προς τη χρονική διάρκεια Εισηγητής : κ. Φ. Χατζηδιάκος. ΘΕΜΑ 9ο Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΠΝΑΙ, %ήμου Ρόδου και %ΕΥΑΡ για την υλοποίηση του έργου "Μετατόπιση του δικτύου ύδρευσης που βρίσκεται εντός των ορίων του %ήμου Αφάντου, εκτός του εύρους κατάληψης του έργου" ως προς τη χρονική διάρκεια. Εισηγητής : κ. Φ. Χατζηδιάκος. ΘΕΜΑ 10ο Έγκριση της συμμετοχής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας «ΤΗΛΟΣ 21ος ΑΙ7ΝΑΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Εισηγητής : κ. Φ. Χατζηδιάκος. ΘΕΜΑ 11ο Εκπαίδευση στελεχών της Περιφέρειας και των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου στα θέματα του περιφερειακού σχεδιασμού και καλύτερης προετοιμασίας για την νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 Εισηγητής : κ. Χρυσόγελος Νικόλαος ΘΕΜΑ 12ο Ευφυής εξειδίκευση για την Περιφερειακή Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας και Σχέδιο %ράσης για την περίοδο 2014-2024 και προετοιμασία της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου στο πλαίσιο των θεματικών προτεραιοτήτων της πολιτικής συνοχής και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης Εισηγητής : κ. Χρυσόγελος Νικόλαος ΘΕΜΑ 13ο Γνωμοδότηση για την άσκηση ενδίκου μέσου Εισηγητής : κ. Φιλιππάκος Γεώργιος Η ΠΡΟΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΡΙΑΝΑ ΑΙΓ. ΜΠΑΦΙΤΗ

Φωτογραφικό υλικό

Προτάσεις Verena

Από την Νέμεσις – Πανελλήνια Ομοσπονδία για το περιβάλλον, τα ζώα, το κυνήγι, εκδόθηκε η ακόλουθη...
Μπορεί να κάνει σήμερα τον ανήξερο ο δήμαρχος Ρόδου Αλέξης Κολιάδης όμως στην συνεδρίαση του...
Χθες ομόφωνα το περιφερειακό συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου αποφάσισε και ζητά την μείωση των ελαφιών στη...
Αρχισαν τα...γαλλικά στο νέο δημοτικό συμβούλιο Ρόδου πολύ νωρίτερα απ ότι αναμενόταν!....Σε μια...