Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου Λέρου, για την επισκευή, επέκταση και λειτουργίαμονάδων αφαλάτωσης στο νησί

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου Λέρου, για την επισκευή, επέκταση και λειτουργίαμονάδων αφαλάτωσης στο νησί

 

Το έργο, προϋπολογισμού 6,18 εκ. €, περιλαμβάνει την επισκευή των υφισταμένων και την προσθήκη νέων μονάδων αφαλάτωσης, με στόχο την επαρκή κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λέρου σε πόσιμο νερό

 

 

Στην έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας ΝοτίουΑιγαίου και του Δήμου Λέρου για το έργο «Επισκευή, επέκταση και λειτουργίαμονάδων αφαλάτωσης στο Δήμο Λέρου και διασύνδεση τους με τον κεντρικόαγωγό ύδρευσης»» προϋπολογισμού 6.188.580,00 €, προέβη η Περιφερειακή Επιτροπή Νοτίου Αιγαίου, η οποία συνεδρίασε χθες, Δευτέρα, με τηλεδιάσκεψη, υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου.


Σκοπός του έργου είναι η διενέργεια όλων των απαραίτητων ενεργειών για την άρτιαλειτουργία των υφιστάμενων μονάδων αφαλάτωσης προκειμένου να υπάρχει ασφαλής καιεπαρκής κάλυψη των αναγκών σε πόσιμο νερό του Δήμου Λέρου.


Για το συγκεκριμένο έργο, θα χρειαστεί να υλοποιηθούν δύο (2) υποέργα:
Υποέργο 1. Επισκευή, Συντήρηση, Λειτουργία. Δημιουργία εφεδρείας στιςυφιστάμενες μονάδες αφαλάτωσης και διασύνδεσής τους με τον κεντρικόαγωγό ύδρευσης, συνολικού προϋπολογισμού3.731.580,00 € με ΦΠΑ.


Υποέργο 2. Προμήθεια, εγκατάσταση και διασύνδεση με το δίκτυο
διανομής ηλεκτρικού ρεύματος νέων μονάδων αφαλάτωσηςπαραγωγής2.000κμ/ημέρα, προϋπολογισμού2.457.000,00 € με ΦΠΑ.


Σημειώνεται πως η κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών για πόσιμο νερό του Δήμου Λέρουγίνεται σχεδόν αποκλειστικά μέσω των συστημάτων αφαλάτωσης θαλασσινούνερού που διαθέτει ο Δήμος.

Οι υφιστάμενες μονάδες αφαλάτωσης με δυναμικότητα 2 x 1.000Μ3 ημερησίως,είναι σε λειτουργία από το 2016 και εκτός από τις ανάγκες του Δήμου καλύπτουνκαι τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Προσφύγων καιΜεταναστών.


Ως αποτέλεσμα αυτού,  απαιτείται η συνεχής λειτουργία και των δύο μονάδων όλη τηδιάρκεια του έτους, χωρίς την δυνατότητα στάσης για την απαιτούμενησυντήρηση.

Επιπλέον τους καλοκαιρινούς μήνες αιχμής η ποσότητα τουπαραγόμενου πόσιμου νερού δεν επαρκεί για όλες τις καταναλώσεις.


Δεδομένου ότι οι υφιστάμενες μονάδες λειτουργούν επί σειρά ετών κρίνεταιαναγκαίο, ενόψει των αυξημένων απαιτήσεων λειτουργίας τους, να γίνει μια γενικήσυντήρησή τους με την προμήθεια και εγκατάσταση όλων των απαραίτητωνανταλλακτικών και υλικών έτσι ώστε να επιτευχθεί ξανά η ονομαστικήδυναμικότητα της όλης εγκατάστασης.


Επίσης για την επίτευξη της αναγκαίας εφεδρείας για λόγουςδυνατότηταςσυντήρησης αλλά και την κάλυψή μέρους των αυξημένων αναγκών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, θα πρέπει να γίνει επαύξηση της δυναμικότητας της παρούσας εγκατάστασης έως και 600 Μ3 ημερησίως.

Σημειώνεται πως αυτή,εκτιμάται πως, είναι η μέγιστη επαύξηση που μπορεί να επιτευχθεί με χρήση τωνυφιστάμενων υποδομών (Γεωτρήσεις, Δεξαμενές Αποθήκευσης, ΗλεκτρικήΤροφοδοσία).

 

Με την προμήθεια των νέων μονάδων αφαλάτωσης (Υποέργο 2) επιδιώκεται να αυξηθεί η δυνατότητα παραγωγής πόσιμου νερού και να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα πόσιμου νερού για την ύδρευση όλου τουνησιού.


Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τη σχετική μελέτη της Δ/νσηςΤεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.


Βάσει της Προγραμματικής Σύμβασης, φορέας υλοποίησης του προαναφερθέντος Προγράμματος ορίζεται η ΠεριφέρειαΝοτίου Αιγαίου.

 

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 6.188.580,00 €,συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.


Το έργο θα χρηματοδοτηθεί  από πόρους που θα εξασφαλίσει ο Δήμος Λέρου.

 

 

Το Γραφείο Τύπου

 

Φωτογραφικό υλικό

Προτάσεις Verena

Από την Νέμεσις – Πανελλήνια Ομοσπονδία για το περιβάλλον, τα ζώα, το κυνήγι, εκδόθηκε η ακόλουθη...
Μπορεί να κάνει σήμερα τον ανήξερο ο δήμαρχος Ρόδου Αλέξης Κολιάδης όμως στην συνεδρίαση του...
Χθες ομόφωνα το περιφερειακό συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου αποφάσισε και ζητά την μείωση των ελαφιών στη...
Αρχισαν τα...γαλλικά στο νέο δημοτικό συμβούλιο Ρόδου πολύ νωρίτερα απ ότι αναμενόταν!....Σε μια...