Οι εκπαιδευτικοί που βγαίνουν σε διαθεσιμότητα απο το Νότιο Αιγαίο

            
Oι εκπαιδευτικοί που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα απο το ΝότιοΑιγαίο σύμφωνα με την εγκύκλιο που εφθασε στην αρμόδια Διευθυνση είναι οι παρακατω:                            
  
                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2276

163680028304484ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣΧΡΗΣΤΟΣΔΕ01.11ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)  16128/08/1992Α΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.)ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ28ΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1050050ΕΠΑΣ ΡΟΔΟΥΡΟΔΟΥΑ΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.)ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΜΟΝΙΜΟΣΟΡΓΑΝΙΚΗ        
2277163681032883622ΤΣΑΛΙΚΗΣΑΡΓΥΡΙΟΣΑΥΓΕΡΙΝΟΣΔΕ01.11ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)  16128/08/1992Α΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.)ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ28ΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1050050ΕΠΑΣ ΡΟΔΟΥΡΟΔΟΥΑ΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.)ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΜΟΝΙΜΟΣΟΡΓΑΝΙΚΗ        
2278172393032507954ΣΑΡΟΥΚΟΣΝΟΜΙΚΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΠΕ18.27ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ  18430/08/1995Α΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.)ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ18ΟΧΙΟΧΙΟΧΙ10400401ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥΡΟΔΟΥΑ΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.)ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΜΟΝΙΜΟΣΟΡΓΑΝΙΚΗ        
2279177873056110411ΣΑΒΒΙΔΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΕ18.25ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ  1801/9/1997Α΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.)ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ20ΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1050050ΕΠΑΣ ΡΟΔΟΥΡΟΔΟΥΑ΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.)ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΜΟΝΙΜΟΣΟΡΓΑΝΙΚΗ        
2280199646071417910ΗΜΕΛΛΟΥΕΥΔΟΞΙΑΣΤΕΦΑΝΟΣΠΕ18.26ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ  20602/09/2003Α΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.)ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ21ΟΧΙΟΧΙΟΧΙ10400401ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥΡΟΔΟΥΑ΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.)ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΜΟΝΙΜΟΣΟΡΓΑΝΙΚΗ        
2281199667053220655ΤΑΣΟΥΛΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑΧΡΗΣΤΟΣΠΕ18.33ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ  20602/09/2003Α΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.)ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ21ΟΧΙΟΧΙΟΧΙ10400452ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥΡΟΔΟΥΑ΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.)ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΜΟΝΙΜΟΣΟΡΓΑΝΙΚΗ2003-09-05       
2282204921029752125ΚΑΡΑΔΕΔΟΥΣΜΑΡΑΓΔΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΠΕ18.10ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ  23131/8/2004Α΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.)ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ20ΟΧΙΟΧΙΟΧΙ10400452ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥΡΟΔΟΥΑ΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.)ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΜΟΝΙΜΟΣΟΡΓΑΝΙΚΗ        
2283211321043152702ΚΑΤΣΟΥΡΑΚΗΜΑΡΙΑΙΩΑΝΝΗΣΠΕ18.04ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ  29914/11/2005Α΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.)ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ21ΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1050050ΕΠΑΣ ΡΟΔΟΥΡΟΔΟΥΑ΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.)ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΜΟΝΙΜΟΣΟΡΓΑΝΙΚΗ        
2284215206101710490ΧΡΗΣΤΙΑΣΟΦΙΑΦΩΤΙΟΣΠΕ18.10ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ  23131/8/2006Α΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.)ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ21ΟΧΙΟΧΙΟΧΙ10400452ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥΡΟΔΟΥΑ΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.)ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΜΟΝΙΜΟΣΟΡΓΑΝΙΚΗ2006-09-01       
2285220114054725249ΚΑΡΑΒΙΔΑΑΡΙΣΤΟΥΛΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΕ18.10ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ  59916/8/2007Α΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.)ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ21ΟΧΙΟΧΙΟΧΙ10400452ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥΡΟΔΟΥΑ΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.)ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΜΟΝΙΜΟΣΟΡΓΑΝΙΚΗ2007-09-03       
2286220160076444696ΗΛΒΑΝΙΔΟΥΦΕΒΡΩΝΙΑΠΑΝΑΓΠΕ18.33ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ  59916/8/2007Α΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.)ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ21ΟΧΙΟΧΙΟΧΙ10400452ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥΡΟΔΟΥΑ΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.)ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΜΟΝΙΜΟΣΟΡΓΑΝΙΚΗ2007-09-03       
2287220169076245726ΠΑΛΤΙΔΟΥΜΑΡΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΕ18.33ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ  59916/8/2007Α΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.)ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ21ΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1040070ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥΡΟΔΟΥΑ΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.)ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΜΟΝΙΜΟΣΟΡΓΑΝΙΚΗ        
2288220930112279627ΜΑΛΙΑΚΚΑ ΑΛΕΞΙΟΥΧΡΥΣΗΒΑΣΙΛΕΙΟΣΔΕ01.17ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ  6875/9/2007Α΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.)ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ30ΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1050050ΕΠΑΣ ΡΟΔΟΥΡΟΔΟΥΑ΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.)ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΜΟΝΙΜΟΣΟΡΓΑΝΙΚΗ        
2289225294053396704ΛΑΙΖΗΝΟΥΝΕΚΤΑΡΙΑΧΡΗΣΤΟΣΠΕ14.01ΙΑΤΡΟΙ  77520/08/2008Α΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.)ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ23ΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1050050ΕΠΑΣ ΡΟΔΟΥΡΟΔΟΥΑ΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.)ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΜΟΝΙΜΟΣΟΡΓΑΝΙΚΗ        
2290215262068009428ΜΟΥΖΑΚΙΤΟΥΕΥΦΡΟΣΥΝHΣΩΤΗΡΙΟΣΠΕ18.33ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ  23131/8/2006Β΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.)ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ21ΟΧΙΟΧΙΟΧΙ10400501ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΩΚΩΒ΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.)ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΜΟΝΙΜΟΣΟΡΓΑΝΙΚΗ2011-09-01       
2291211630073823617ΘΕΟΧΑΡΗΜΑΡΙΑΕΥΑΓΓΕΛΟΣΠΕ18.26ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ  318 1/12/2005Δ΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.)ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ21ΟΧΙΟΧΙΟΧΙ      ΜΟΝΙΜΟΣ         
2292216869075042022ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΟΥΟΛΓΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠΕ18.33ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ  29825/9/2006Δ΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.)ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ21ΟΧΙΟΧΙΟΧΙ10400651ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΕΡΟΥΛΕΡΟΥΔ΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.)ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΜΟΝΙΜΟΣΟΡΓΑΝΙΚΗ2012-09-17       
2293225527108100580ΠΑΠΑΦΩΤΗΜΑΡΙΑΧΡΗΣΤΠΕ18.10ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ  77520/08/2008Δ΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.)ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ21ΟΧΙΟΧΙΟΧΙ10400651ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΕΡΟΥΛΕΡΟΥΔ΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.)ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΜΟΝΙΜΟΣΟΡΓΑΝΙΚΗ2012-09-03       
2294225585125045547ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΙΩΑΝΝΗΣΠΕ18.33ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ  77520/08/2008Δ΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.)ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ21ΟΧΙΟΧΙΟΧΙ10400651ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΕΡΟΥΛΕΡΟΥΔ΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.)ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΜΟΝΙΜΟΣΟΡΓΑΝΙΚΗ2012-09-03       
2295172415079794708ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΚΗΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΕ18.33ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ  18430/8/1995Α΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.)ΚΥΚΛΑΔΩΝΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ18ΟΧΙΟΧΙΟΧΙ29500821ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΜΗΛΟΥΜΗΛΟΥΑ΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.)ΚΥΚΛΑΔΩΝΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΜΟΝΙΜΟΣΟΡΓΑΝΙΚΗ2005-06-30       
2296228436067699185ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΓΕΩΡΓΙΑΙΩΑΝΝΗΣΤΕ01.30ΒΟΗΘ.ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ-ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ  65418/08/2009Β΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.)ΚΥΚΛΑΔΩΝΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ21ΟΧΙΟΧΙΟΧΙ29400801ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΘΗΡΑΣΘΗΡΑΣΒ΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.)ΚΥΚΛΑΔΩΝΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΜΟΝΙΜΟΣΟΡΓΑΝΙΚΗ        
2297229722066302361ΦΩΤΙΑΔΟΥΘΕΟΦΑΝΙΑΝΙΚΟΛΑΟΣΠΕ18.04ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣΠΕ11ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ98810/12/2009Β΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.)ΚΥΚΛΑΔΩΝΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ21ΟΧΙΟΧΙΟΧΙ2953020ΕΠΑΣ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣΘΗΡΑΣΒ΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.)ΚΥΚΛΑΔΩΝΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΜΟΝΙΜΟΣΟΡΓΑΝΙΚΗ        
2298229741057964600ΣΤΙΓΚΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑΒΑΪΟΣΠΕ18.10ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΠΕ01ΘΕΟΛΟΓΟΙ98810/12/2009Β΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.)ΚΥΚΛΑΔΩΝΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ21ΟΧΙΟΧΙΟΧΙ29400801ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΘΗΡΑΣΘΗΡΑΣΒ΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.)ΚΥΚΛΑΔΩΝΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΜΟΝΙΜΟΣΟΡΓΑΝΙΚΗ2010-09-01       
2299215261078093433ΜΑΡΑΓΚΟΥΑΓΟΡΗΙΩΑΝΝΗΣΠΕ18.33ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ  23131/8/2006Γ΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.)ΚΥΚΛΑΔΩΝΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ21ΟΧΙΟΧΙΟΧΙ29500901ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΑΞΟΥΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝΓ΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.)ΚΥΚΛΑΔΩΝΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΜΟΝΙΜΟΣΟΡΓΑΝΙΚΗ2011-07-01       
2300168871032290158ΚΟΥΜΠΛΟΥΔΕΛΗΜΑΡΙΑΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΠΕ18.33ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ  15905/09/1994Δ΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.)ΚΥΚΛΑΔΩΝΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ20ΟΧΙΟΧΙΟΧΙ29400501ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΣΥΡΟΥΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣΔ΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.)ΚΥΚΛΑΔΩΝΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΜΟΝΙΜΟΣΟΡΓΑΝΙΚΗ2012-09-03       
2301192014043438372ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΑΙΩΑΚΕΙΜΠΕ18.01ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ  29122/11/2001Δ΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.)ΚΥΚΛΑΔΩΝΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ20ΟΧΙΟΧΙΟΧΙ29400501ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΣΥΡΟΥΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣΔ΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.)ΚΥΚΛΑΔΩΝΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΜΟΝΙΜΟΣΟΡΓΑΝΙΚΗ2012-09-03       
2302192342031233603ΚΟΤΣΙΝΑΡΗΜΑΡΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΠΕ18.10ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ  31214/12/2001Δ΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.)ΚΥΚΛΑΔΩΝΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ20ΟΧΙΟΧΙΟΧΙ29400501ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΣΥΡΟΥΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣΔ΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.)ΚΥΚΛΑΔΩΝΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΜΟΝΙΜΟΣΟΡΓΑΝΙΚΗ2012-09-03       
2303192728029926861ΜΑΡΑΓΚΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΝΔΡΙΚΟΣΔΕ01.02ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ  19329/08/2002Δ΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.)ΚΥΚΛΑΔΩΝΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ30ΟΧΙΟΧΙΟΧΙ29400501ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΣΥΡΟΥΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣΔ΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.)ΚΥΚΛΑΔΩΝΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΜΟΝΙΜΟΣΟΡΓΑΝΙΚΗ2012-09-03       
2304192735026761884ΣΙΓΑΛΑΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΝΙΚΟΛΑΟΣΔΕ01.02ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ  19329/08/2002Δ΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.)ΚΥΚΛΑΔΩΝΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ30ΟΧΙΟΧΙΟΧΙ2950060ΕΠΑΣ ΣΥΡΟΥΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣΔ΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.)ΚΥΚΛΑΔΩΝΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΜΟΝΙΜΟΣΟΡΓΑΝΙΚΗ2003-06-30       
2305208806044376001ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΕ18.04ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ  21801/09/2005Δ΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.)ΚΥΚΛΑΔΩΝΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ20ΟΧΙΟΧΙΟΧΙ2950115ΕΠΑΣ ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥΑΝΔΡΟΥΔ΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.)ΚΥΚΛΑΔΩΝΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΜΟΝΙΜΟΣΟΡΓΑΝΙΚΗ2005-09-06       
2306215072046820529ΒΟΥΔΟΥΡΗΜΑΡΘΑΙΩΑΝΝΗΣΠΕ18.26ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ  23131/8/2006Δ΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.)ΚΥΚΛΑΔΩΝΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ21ΟΧΙΟΧΙΟΧΙ29400501ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΣΥΡΟΥΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣΔ΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.)ΚΥΚΛΑΔΩΝΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΜΟΝΙΜΟΣΟΡΓΑΝΙΚΗ        
2307215176078465927ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥΑΣΗΜΕΝΙΑΠΑΝΑΓΠΕ18.10ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ  23131/8/2006Δ΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.)ΚΥΚΛΑΔΩΝΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ21ΟΧΙΟΧΙΟΧΙ29400501ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΣΥΡΟΥΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣΔ΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.)ΚΥΚΛΑΔΩΝΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΜΟΝΙΜΟΣΟΡΓΑΝΙΚΗ2012-09-03       
2308215260112238541ΚΟΥΤΣΑΓΙΑΜΑΡΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΕ18.33ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ  23131/8/2006Δ΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.)ΚΥΚΛΑΔΩΝΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ21ΟΧΙΟΧΙΟΧΙ29401151ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΑΡΟΥΠΑΡΟΥΔ΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.)ΚΥΚΛΑΔΩΝΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΜΟΝΙΜΟΣΟΡΓΑΝΙΚΗ2010-06-30       
2309220051072796975ΠΙΚΡΟΥΜΑΡΚΕΛΛΑ-ΑΡΤΕΜΙΣΜΙΧΑΗΛΠΕ18.26ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ  59916/8/2007Δ΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.)ΚΥΚΛΑΔΩΝΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ21ΟΧΙΟΧΙΟΧΙ29400701ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΤΗΝΟΣΤΗΝΟΥΔ΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.)ΚΥΚΛΑΔΩΝΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΜΟΝΙΜΟΣΟΡΓΑΝΙΚΗ        
2310220887020918010ΡΗΓΟΥΤΣΟΣΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔΕ01.01ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ  687/τ.Γ΄5/9/2007Δ΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.)ΚΥΚΛΑΔΩΝΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ30ΟΧΙΟΧΙΟΧΙ2950060ΕΠΑΣ ΣΥΡΟΥΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣΔ΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.)ΚΥΚΛΑΔΩΝΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΜΟΝΙΜΟΣΟΡΓΑΝΙΚΗ2008-06-30       
2311221339034071480ΚΟΝΤΟΣΙΩΑΝΝΗΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΠΕ14.02ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ  6916/9/2007Δ΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.)ΚΥΚΛΑΔΩΝΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ21ΟΧΙΟΧΙΟΧΙ29400701ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΤΗΝΟΣΤΗΝΟΥΔ΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.)ΚΥΚΛΑΔΩΝΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΜΟΝΙΜΟΣΟΡΓΑΝΙΚΗ2012-06-29       
2312228418077860536ΠΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥΔΕΣΠΟΙΝΑΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣΤΕ01.19ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ  65418/08/2009Δ΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.)ΚΥΚΛΑΔΩΝΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ21ΟΧΙΟΧΙΟΧΙ2950115ΕΠΑΣ ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥΑΝΔΡΟΥΔ΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.)ΚΥΚΛΑΔΩΝΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΜΟΝΙΜΟΣΟΡΓΑΝΙΚΗ2009-09-09       
2313229742110806159ΤΕΝΕΚΕΤΖΗΣΟΦΙΑΧΡΗΣΤΟΣΠΕ18.10ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ  98810/12/2009Δ΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.)ΚΥΚΛΑΔΩΝΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ21ΟΧΙΟΧΙΟΧΙ29400701ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΤΗΝΟΣΤΗΝΟΥΔ΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.)ΚΥΚΛΑΔΩΝΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΜΟΝΙΜΟΣΟΡΓΑΝΙΚΗ        
2314701214107351266ΚΟΡΦΙΑΤΗΕΙΡΗΝΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΤΕ01.11ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  77223/08/2010Δ΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.)ΚΥΚΛΑΔΩΝΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ21ΟΧΙΟΧΙΟΧΙ      ΜΟΝΙΜΟΣ         
2315701575105181880ΜΗΤΣΙΟΥΝΙΚΗΓΕΩΡΓΙΟΣΠΕ18.33ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙΠΕ02ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ77223/8/2010Δ΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.)ΚΥΚΛΑΔΩΝΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ21ΟΧΙΟΧΙΟΧΙ      ΜΟΝΙΜΟΣ         

 

Φωτογραφικό υλικό

Αποτελέσματα ευρωεκλογές 2024

Αποτελέσματα ευρωεκλογές 2024

Προτάσεις Verena

Η μάχη της αμμουδιάς, το αθέατο Τραμπολίνο της Ρόδου και ένας στραβωμένος Πύργος Ναυαγοσώστη...
Μητροπολίτης Κύριλλος στο Verena.gr: Σαν την Ανάσταση στον Ευαγγελισμό της Ρόδου, δεν έχει!...
Μπορεί να κάνει σήμερα τον ανήξερο ο δήμαρχος Ρόδου Αλέξης Κολιάδης όμως στην συνεδρίαση του...
Αρχισαν τα...γαλλικά στο νέο δημοτικό συμβούλιο Ρόδου πολύ νωρίτερα απ ότι αναμενόταν!....Σε μια...