Μισές αλήθειες και ψέματα για το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου - Ο Διοικητής Σταύρος Τσαντής απαντά για ....τις γάτες, τα περιστέρια και τα ποντίκια!

Δελτίο τύπου

- Ρόδος, 23 Μαρτίου 2023

- Μισές αλήθειες και ψέματα για το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου

Σχετικά με το πρόσφατο ρεπορτάζ τηλεοπτικού σταθμού πανελλήνιας εμβέλειας για την κατάσταση του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου θα πρέπει να διευκρινισθούν τα εξής:

 

Σχετικά με την παρουσία περιστεριών και γατιών,

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος εισόδου περιστεριών στους ορόφους του νοσοκομείου, το νοσοκομείο προέβη τον Σεπτέμβριο του 2022 στην τοποθέτηση ειδικών διχτυών απώθησης πτηνών σε όλα τα αίθρια όλων των ορόφων με αποτέλεσμα να αποκλειστεί η είσοδός τους. Η όποια είσοδος περιστεριών μπορεί να γίνει μόνο από τα παράθυρα των δωματίων των ασθενών που πολλές φορές έχει διαπιστωθεί να τα ταΐζουν αφήνοντας τα ανοιχτά.

Όσον αφορά τις γάτες, θα πρέπει να τονισθεί ότι το νοσοκομείο ως κτήριο καλύπτει περίπου 45.000 τ.μ και ο περιβάλλον περιφραγμένος χώρος άλλα 65.000 τ.μ.. Προφανώς και στον περίβολο του νοσοκομείου θα υπάρχουν γάτες οι οποίες ταΐζονται από προσωπικό και επισκέπτες. Σε καμία περίπτωση οι γάτες δεν έχουν πρόσβαση στους θαλάμους των ασθενών.

Σχετικά με τα λύματα,

Στις 25/05/2022 παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα στον αγωγό λυμάτων σε άλλο χώρο από αυτόν που αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ το οποίο και λύθηκε αυθημερόν. Έγινε μία ακόμα παρατήρηση ένα μήνα μετά η οποία λύθηκε εκ νέου. Έκτοτε δεν έχει προκύψει κάποιο σχετικό θέμα.

Σχετικά με την παρουσία τρωκτικού,

Στις 23/02/2023 σύμφωνα με ενημέρωση της επιτροπής λοιμώξεων παρατηρήθηκε η παρουσία τρωκτικού στο ακτινολογικό εργαστήριο. Ενημερώθηκε άμεσα η εταιρία απεντόμωσης με την οποία έχει σύμβαση το νοσοκομείο. Σε συνέχεια της ενημέρωσης, στις 24/02/2023 η εταιρία απεντόμωσης προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες τοποθέτησης δολωμάτων στο χώρο,πάτωμα και ψευδοροφή του συγκεκριμένου χώρου. Στα πλαίσια παρακολούθησης του φαινομένου, στις 14/03/23 η εταιρία τοποθέτησε εκ νέου 5 δολωματικούς σταθμούς. Επιπλέον, ήλεγξε και αντικατέστησε τα ήδη τοποθετημένα δολώματα. Όλες αυτές τις μέρες το νοσοκομείο παρακολουθεί καθημερινά το φαινόμενο. Τις τελευταίες δύο ημέρες δεν έχουμε κάποια παρατήρηση. Την Παρασκευή 24/03/2023 θα τοποθετηθούν επιπλέον δολώματα για κάθε ενδεχόμενο.

Σχετικά με τα προβλήματα στον κλιματισμό,

Οι ψυκτικοί πύργοι είναι 5. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα υπολειτουργίας τους λόγω παλαιότητας. Το νοσοκομείο έχει ενταχθεί στην ενεργειακή αναβάθμιση με φορέα υλοποίηση την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με χρηματοδότηση της τάξης των 5 εκατομμυρίων ευρώ στην οποία περιλαμβάνεται και η αντικατάσταση όλων των πύργων. Για το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα χρηματοδοτήσει και θα υλοποιήσει τις διαγωνιστικές διαδικασίες για την Ενοικίαση Ψύκτη και κατασκευή υποδομών προϋπολογισμού 250.000€

Σχετικά με την έλλειψη αναισθησιολόγων,

Το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου διαθέτει 3 μόνιμους αναισθησιολόγους εκ των οποίων ο ένας απουσιάζει με μακροχρόνια άδεια ανατροφής τέκνων μέχρι και 30/11/2023. Με την αιγίδα της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου το νοσοκομείο υποστηρίζεται από δύο επιπλέον αναισθησιολόγους εκ περιτροπής, βγάζοντας με ασφάλεια το πρόγραμμα εφημεριών. Προς επίρρωση τούτου από τον Σεπτέμβριο 2022 μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 2.548 χειρουργεία. Επιπλέον βρίσκεται σε εξέλιξη η προκήρυξη δύο θέσεων αναισθησιολόγων με βαθμό Διευθυντή και Επιμελητή Α’ αντίστοιχα, η οποία έχει αποβεί άγονη δύο φορές.

Σχετικά με την έλλειψη ιατρών στο ακτινολογικό τμήμα,

Το ακτινολογικό τμήμα χωρίζεται σε δύο επιστημονικούς τομείς (Κλασσικό Ακτινοδιαγνωστικό και Νεώτερες Απεικονιστικές Μέθοδοι). Δημιουργήθηκε ένα πρόσκαιρο πρόβλημα με την αποχώρηση ενός Ιατρού Ακτινολόγου, ωστόσο αυτό αντιμετωπίζεται με την προσπάθεια των λοιπών Ιατρών ακτινολόγων να μην δημιουργούνται κενά εφημέρευσης για τα δύο βασικά απεικονιστικά συστήματα (Αξονικός Τομογράφος και Υπέρηχος).

Σχετικά με την γενικότερη έλλειψη νοσηλευτικού και λοιπού επιστημονικού προσωπικού,

Νοσηλευτικό Προσωπικό

Από τις 487 οργανικές θέσεις (ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ), υπηρετούν την δεδομένη χρονική στιγμή 279, το οποίο συνεπάγεται περίπου 57% κάλυψη οργανικών θέσεων. Επιπλέον ανήκουν στο προσωπικό του νοσοκομείου άλλοι 41 νοσηλευτές που για διάφορους λόγους δεν βρίσκονται στο νοσοκομείο.

Παραϊατρικό Προσωπικό

Από τις 88 οργανικές θέσεις, υπηρετούν την δεδομένη χρονική στιγμή 59, το οποίο συνεπάγεται περίπου 67% κάλυψη οργανικών θέσεων. Επιπλέον, ανήκουν στο προσωπικό του νοσοκομείου άλλοι 7 εργαζόμενοι που για διάφορους λόγους δεν βρίσκονται σε αυτό.

Θα πρέπει να καταγραφεί ότι η μέση πληρότητα σε κατειλημμένες κλίνες είναι περίπου 50%.

Προφανώς χρειάζονται και άλλοι, ιδιαίτερα εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο μπορεί να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις του νοσοκομείου.

Σχετικά με τα προβλήματα του στεφανιογράφου,

Καταρχάς, στην έναρξη της θητείας μου στο τμήμα υπηρετούσε ένας επεμβατικός ακτινολόγος ο οποίος αφυπηρέτησε στις 30/09/2022 και τον διαδέχθηκε έτερος επεμβατικός. Στο τμήμα υπηρετούσε και μόνο ένας τεχνολόγος ακτινολόγος. Για την αναπλήρωση αυτού έχουμε προβεί στις εξής ενέργειες:

Αναπλήρωση από υπάλληλο πλήρως καταρτισμένο σε κάθε περίπτωση απουσίας. Δεδομένου ωστόσο, ότι αυτός ο υπάλληλος που τον αναπληρώνει αναμένεται να αποχωρήσει από την υπηρεσία το τρέχον έτος, έτερος τεχνολόγος ακτινολόγος ΤΕ εκπαιδεύεται για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος.

Βρίσκεται σε εξέλιξη προκήρυξη θέσης επεμβατικού καρδιολόγου με βαθμό επιμελητή Β’.

 

Όλες οι ως άνω διευκρινίσεις δεν μειώνουν τα μεγάλα και σοβαρά προβλήματα που έχει το νοσοκομείο για την επίλυση των οποίων εργαζόμαστε καθημερινά. Επιζητούμε την καλόπιστη κριτική για τα κακώς κείμενα στο νοσοκομείο ώστε να βελτιωνόμαστε συνεχώς, ωστόσο δεν είναι σωστό να δημιουργούνται ανύπαρκτα προβλήματα χωρίς καμία τεκμηρίωση. Είναι άδικο για τους εργαζόμενους που καθημερινά υπερβάλλουν εαυτό, τους πολίτες και το νησί της Ρόδου.

 

Με εκτίμηση,

Ο Διοικητής, Σταύρος Τσαντής

 

Φωτογραφικό υλικό

Προτάσεις Verena

Η μάχη της αμμουδιάς, το αθέατο Τραμπολίνο της Ρόδου και ένας στραβωμένος Πύργος Ναυαγοσώστη...
Μητροπολίτης Κύριλλος στο Verena.gr: Σαν την Ανάσταση στον Ευαγγελισμό της Ρόδου, δεν έχει!...
Μπορεί να κάνει σήμερα τον ανήξερο ο δήμαρχος Ρόδου Αλέξης Κολιάδης όμως στην συνεδρίαση του...
Αρχισαν τα...γαλλικά στο νέο δημοτικό συμβούλιο Ρόδου πολύ νωρίτερα απ ότι αναμενόταν!....Σε μια...