Για τη νέα μαρίνα της Ρόδου - Γράφει ο δικηγόρος Ρόδου Ιωάννης. Σ. Κουμπιάδης

   

          Γράφει ο δικηγόρος Ρόδου Ιωάννης. Σ.  Κουμπιάδης

           ΝΕΑ ΜΑΡΙΝΑ ΡΟΔΟΥ: " Οι έχοντες υποχρέωση, οφείλουν να εξηγήσουν γιατί και πως φτάσαμε στις 31 Δεκεμβρίου 2023 στην ΚΥΑ 24245/31-12-2023 (ΦΕΚ1046Β΄) " .

            Εκτός από τη νέα Μαρίνα Ρόδου , «τρέχουν»  βέβαια και οι νέες διατάξεις για τον αιγιαλό και τη παραλία, που πάνε να την προστατεύσουν με ξεχωριστό νόμο , που είναι υπό ψήφιση. Ο θεός ξέρει τελικά πώς! Αν κρίνουμε μάλιστα το τι ψηφίστηκε στις 31-12-2023 για την νέα Μαρίνα!!! Και φυσικά δεν μιλάμε για το καθαυτό έργο της Μαρίνας , αλλά για την τροποποίηση της 31-12-2023. Ας το ξεκαθαρίσουμε επιτέλους.  Οι θεσμοθετημένοι τεχνικοί σύμβουλοι της πολιτείας και του Δήμου μας και η Δημοτική Αρχή , έχουν υποχρέωση να μας πουν γιατί και πως φτάσαμε στις 31 Δεκεμβρίου 2023 στην ΚΥΑ 24245/31-12-2023 (ΦΕΚ1046Β). Αυτό είναι  το μέγα ζητούμενο, ΟΤΑΝ ΑΛΛΟΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΕΜΑΣ!.

Πως φτάσαμε όμως , μετά τις γενόμενες  τροποποιήσεις του ν. 2160/93, να έχουν ψηφιστεί στις 31-12-2023 αυτές οι καινοφανείς νέες τροποποιήσεις,με τους θεσμοθετημένους νέους υπερβαρείς ειδικούς όρους δόμησης, σε σχέση με τα όσα που προβλέπει ρητά και περιοριστικά το άρθρο 41 του ν. 2160/93, το οποίο – ας το κατανοήσουν- δεν ισχύει  πλέον, όπως αρχικά είχε θεσμοθετηθεί, επί  Στέφανου Μάνου,  ειδικά και μόνο για τις περιπτώσεις , όπου, εντός των ζωνών τουρισμού και αναψυχής ή των ζωνών τουριστικών λιμένων που αναφέρονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ του εν λόγω άρθρου, ανεγείρονται κτίρια που περιλαμβάνουν περισσότερες της μιας από τις επιτρεπόμενες χρήσεις, όπως προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του νόμου 2160/93 τα παραρτήματα και διαγράμματα. Ειδικά δε για τη Ρόδο, ως  τέτοιες κατασκευές στη ζώνη τουριστικών λιμένων , τουρισμού και αναψυχής , με ειδικούς όρους δόμησης προβλέπονται με το άρθρο 41 και  σ΄ ότι αφορά τη Ρόδο  αναφέρονται στην περιπτ.«θ»: "…..θ. ΡΟΔΟΣ. Οι ακόλουθες χρήσεις γης μπορούν να αναπτυχθούν εντός των παραμέτρων που αναφέρονται κατωτέρω: 1. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ: « 1…2. Συντελεστής Δόμησης: 0,40 επί της συνολικής χερσαίας έκτασης. 3. Ποσοστό κάλυψης γηπέδου: 20% 4. Σε απόσταση μέχρι δεκαπέντε (15) μέτρων από τη γραμμή αιγιαλού, το ύψος περιορίζεται σε 7,5 μέτρα. 5. Δεν είναι υποχρεωτική, όσον αφορά την προκυμαία. 6. Περιλαμβάνει εστιατόρια, ταβέρνες, κατάστημα ειδών πλοίων, άλλα καταστήματα, κέντρα διασκέδασης, πώληση σκαφών, κτίρια γ ια επισκευές και συντήρηση σκαφών και παρεμφερή καταστήματα κλπ. 7. Η θέση των ορίων των προτεινόμενων προσχώσεων, που εμφανίζονται στο σχέδιο, είναι δυνατό ν' αλλάξουν, υπό τον όρο ότι η ολική έκταση της χερσαίας ζώνης δεν θα υπερβαίνει την έκταση που απεικονίζεται στο παρόν σχέδιο. Η τελική θέση της τοποθετήσεως των προσχώσεων εγκρίνεται από την Επιτροπή κατόπιν εισηγήσεως της Γραμματείας ...» .  

Τώρα αν διαβάσει κάποιος/α και το πως τροποποιήσανε το άρθρο 30 παρ. 5, του ίδιου νόμου, θα αρχίσει να καταλαβαίνει : Το παραθέτω: ΑΡΘΡΟ 30 : Όροι Δόμησης : Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 2160/1993 : «Η χωροθέτηση των τουριστικών λιμένων των στοιχείων α’ μέχρι ιστ’(ο τουριστικός λιμένας της θ. Ρόδου συγκαταλέγεται σε αυτούς) είναι δυνατόν να τροποποιείται, ως προς τα όρια της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης, τις προσχώσεις, τις χρήσεις γης και τους όρους και περιορισμούς δόμησης, με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας  μετά από γνώμη της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων, η οποία συνεκτιμά το ύψος της επένδυσης, τη διάρκεια, την οικονομική αποδοτικότητα, τα αντισταθμιστικά οφέλη για τους κατοίκους των όμορων περιοχών και την τήρηση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου. Οι όροι δόμησης χωροθετούμενων τουριστικών λιμένων των στοιχείων α΄ μέχρι ιστ΄ δύνανται να ανέρχονται έως το διπλάσιο του ορίου δόμησης του άρθρου 41, ν. 2160/1993. Αναγκαίος όρος για την αυξητική αναπροσαρμογή τους είναι να αφορούν τουριστικούς λιμένες όμορους οικοδομικών τετραγώνων ως προς τα οποία το πολεοδομικό σχέδιο προβλέπει ευνοϊκότερους όρους δόμησης».

  Ετσι φθάσαμε εκεί που φθάσαμε,  στο λυκαυγές του έτους 2023, τελευταία μέρα του χρόνου και της απελθούσας Δημοτικής Αρχής. Αρκεί μόνο να εστιάσουμε στα εξής οριζόμενα από αυτό το τελευταίο άρθρο με τις χαρακτηριστικές φράσεις : «.. είναι δυνατόν να τροποποιείται» και "... τα αντισταθμιστικά οφέλη για τους κατοίκους των όμορων περιοχών και την τήρηση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου.. ".

Ας απαντήσουν  οι αρμόδιοι και οι υπεύθυνοι στους δημότες της Ρόδου, ποιοι γνώριζαν, ποιοι συνήνεσαν , ποιοι γνωμοδότησαν  και αποφάσισαν  γι’ αυτή την κατά τα άλλα όχι υποχρεωτική  αλλά ρητά οριζομένη στο εν λόγω άρθρο  ως μια «δυνητική» περίπτωση και ας μας πουν ποιά  «αντισταθμιστικά οφέλη και τήρηση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου» ζήτησαν και επέβαλαν αναφορικά με την αποκατάσταση  της άθλιας εικόνας της περιοχής, πάση θυσία και όπως υποχρεώνει η σχετική διάταξη , επ΄ ωφελεία των κατοίκων της, αλλά και των ίδιων των υπερπολυτελών έργων.

 Ας θυμηθούν επίσης , τι είχε ζητήσει ο Δήμος μας  σε αντισταθμιστικά έργα για την αναβάθμιση άλλης περιοχής, σε άλλη περίπτωση του παρελθόντος  στο κέντρο της πόλης, άσχετα πως εξελίχθηκε και θα  πρέπει να ξανανοίξει (αναφέρομαι στο θέμα των 20 δις του Καζίνο για αντισταθμιστικά έργα μέσα στη πόλη που εκκρεμούν από το1996!!!).

Δεν έγιναν λοιπόν όλα με τον αυτόματο πιλότο. Ο καθένας μας  ασκώντας συνταγματικό δικαίωμα, έχει το δικαίωμα  να εκφράζεται ελεύθερα ,αλλά πρέπει και  να ενημερώνεται  για επίκαιρο κάθε φορά θέμα , όπως οι τροποποιήσεις νόμου και η  περιβόητη πλέον Υπουργική απόφαση της 31-12-2023 για το  σοβαρό αυτό τοπικό μας θέμα , της ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. που  τώρα ενημερωνόμαστε, αλλά  «παθαίνουμε και δεν μαθαίνουμε» δυστυχώς!!!

 

     

Φωτογραφικό υλικό

Προτάσεις Verena

Μητροπολίτης Κύριλλος στο Verena.gr: Σαν την Ανάσταση στον Ευαγγελισμό της Ρόδου, δεν έχει!...
Μπορεί να κάνει σήμερα τον ανήξερο ο δήμαρχος Ρόδου Αλέξης Κολιάδης όμως στην συνεδρίαση του...
Χθες ομόφωνα το περιφερειακό συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου αποφάσισε και ζητά την μείωση των ελαφιών στη...
Αρχισαν τα...γαλλικά στο νέο δημοτικό συμβούλιο Ρόδου πολύ νωρίτερα απ ότι αναμενόταν!....Σε μια...