«ΜΕΛΕΚΟΥΝΙ»: Δίκτυο ανταλλαγών Ρόδου

«ΜΕΛΕΚΟΥΝΙ»   ΔΙΚΤΥΟ  ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ  ΡΟΔΟΥ
Ενημέρωση
ΠΑΖΑΡΙ
Το δίκτυο ανταλλαγών Ρόδου «Μελεκούνι» καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να παραβρεθεί στο 5ο παζάρι του για γνωριμία και ενημέρωση. Δοκιμάζουμε μια άλλη πρόταση συναλλαγής, χωρίς ευρώ. Μέσω της δικτύωσης και της αλληλεγγύης η ανάγκη συναντά τη δυνατότητα, η ζήτηση την προσφορά, το πρόβλημα τη λύση.

Την Κυριακή 24 Νοεμβρίου στις 11:00 – 14:00 στην Καπνοβιομηχανία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
12.30 παρουσίαση δικτύου
13.00 παρουσίαση ιστοσελίδας
Παιδική  γωνιά
12.00 «Καλλιτεχνικές σφραγίδες» - χειροτεχνία
12.50 «Λιωμένη σοκολάτα» - παιχνίδι
Παράλληλα
Μπουφές καλωσορίσματος
Προβολές οπτικοακουστικού υλικού
Έντυπο υλικό & ενημέρωση για άλλα δίκτυα – δράσεις
Εγγραφές μελών (1 φωτογραφία)
ü  Όσοι επιθυμούν μπορούν να φέρουν τρόφιμα, ρούχα κ.α ώστε να λειτουργήσει χαριστικό παζάρι.
Επικοινωνία
Ιστοσελίδα:  www.melekounia.gr
facebook :  facebook.com/melekounia
email:  melekounia.gr@gmail.com
Τηλ: 6948112961(Vodafone), 6945785462 (cosmote)

Share